Privacy policy

Deze website is onderdeel van Winterbanden.nl B.V. Winterbanden.nl is een website gericht op de online verkoop van (auto)banden, stalen velgen, lichtmetalen velgen en andere autoaccessoires. Winterbanden.nl richt zich voornamelijk op de Nederlandse en Belgische consument, maar levert haar diensten ook in andere landen.

Vanaf 25 mei 2018 moet ieder bedrijf voldoen aan regels omtrent privacy. Deze regels komen voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet heeft als doel om de persoonsgegevens van bezoekers van websites beter te beschermen. Om onze diensten te kunnen leveren en ze te kunnen blijven verbeteren, verzamelen we informatie. Winterbanden.nl respecteert de privacy van al haar gebruikers en klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor andere zaken zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Winterbanden.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Gegevens worden niet verkocht

Winterbanden.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. De werknemers bij Winterbanden.nl en de door ons ingeschakelde derden partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies

De website van Winterbanden.nl maakt gebruik van de zogeheten 'cookies', cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Winterbanden.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Daarnaast zorgen cookies ervoor dat de website sneller geladen kan worden als je een volgend bezoek brengt aan Winterbanden.nl. Ook kunnen we door de cookies onze website verbeteren en aanpassen op de wensen van de bezoekers. Je kan jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Winterbanden.nl geen cookies ontvangt. Ook zal er een pop-up verschijnen waar je jouw persoonlijke voorkeuren kan aangeven.

Overige

Als consument in WInterbanden.nl heb je recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

Privacy policy

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Winterbanden.nl BV
Website: http://winterbanden.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 54352959
BTW-nummer: NL851271157B01

2. Versturen van e-mails.

Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien word je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres. Als je op een later moment geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kan je contact met ons opnemen om dit te verhelpen.

3. Postadres

Wij gebruiken jouw postadres alleen voor het verzenden van informatie en/of producten die je hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken jouw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Indien je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij dat telefoonnummer alleen gebruiken om je op de hoogte te houden van de voortgang van de bestelling. We kunnen jouw telefoonnummer ook gebruiken op het moment dat er vragen of onduidelijkheden zijn die het verwerkingsproces van de bestelling verhinderen.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  a. de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Winterbanden.nl de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Post/factuur/afleveradressen;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door Winterbanden.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot jouw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kan je contact opnemen:

a. Op het volgende telefoonnummer: 09004455544

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.