Over winterbanden.nl

Winterbanden.nl B.V.

is de grootste online-winterbanden webwinkel van Nederland. Met de grootste aantal bezoekers van Nederland en het breedste assortiment heeft Winterbanden.nl een nummer één positie in online-winkelen voor winterbanden, stalen velgen of lichtmetalen velgen. Winterbanden.nl werkt met meerdere locaties. De algemene werkzaamheden worden gedaan vanuit Strijen (hoofdkantoor). Verder verloopt de distributie vanuit het meerdere strategische partners in Europa en ons centrale magazijn in Strijen.

Markt

Winterbanden.nl heeft een duidelijk profiel in de markt. Het assortiment bestaat uit zo'n 90.000 artikelen, verdeeld over 4 groepen:

  1. Winterbanden
  2. Stalen velgen + eventuele montage van winterbanden
  3. Lichtmetalen velgen + + eventuele montage van winterbanden
  4. Autoaccessoires voor de wintermaanden

De merkwaarden van Winterbanden.nl zijn service, uitgebreid, actueel, snelle levering en betrokken. Ze zijn leidend bij de assortimentskeuze, services, prijsstelling en communicatie.

A-locatie op het web

Winterbanden.nl is de online autoriteit en de a-locatie voor je zoektocht naar winterbanden. Door de jarenlange opgebouwde expertise is Winterbanden.nl zeer goed in staat om een uitgebalanceerd en sterk assortiment aan te bieden aan de Nederlandse consument. Als klant weet men wat men kan verwachten van Winterbanden.nl. Een bezoek aan Winterbanden.nl moet altijd een veelbetekenende ervaring zijn.

Distributie vanuit logistieke hoogwaardige distributiecentrums

Vanuit onze magazijnen in Strijen verzenden wij met de hoogste kwaliteitsscan de producten die je online in de webshop hebt besteld. De producten versturen wij direct naar het adres in Nederland of België of direct naar een van de Winterbanden.nl-vestigingen. Door een enorme voorraad en een zeer scherpe prijsstelling kunnen wij een uitgebreid en diep assortiment aanbieden.