Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten respectievelijk verkoop op afstand. Toch merken wij bij Winterbanden.nl dat er nogal wat verwarring is over de rechten die je als consument hebt. Een aantal consumenten staan erop dat zij na intensief gebruik van een winterbanden of velgen (of zelfs ingebruikname) nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas werkt het niet zo. Hier de uitleg

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van producten

  • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
  • Let op, maatwerk is uitgezonderd van het herroepingsrecht. Het retourneren van banden en velgen welke gemonteerd en gebalanceerd zijn is helaas niet mogelijk. De manier van levering valt onder maatwerk. De banden en velgen zijn voor jou speciaal gemonteerd en gebalanceerd en verliezen hiermee hun nieuwstaat.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heb je als consument het recht om de zaak te beoordelen en te bekijken zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken. Zolang je als klant echter nog niet besloten hebt het product te houden, mag je het product weliswaar bekijken, echter NIET in gebruik nemen door bijvoorbeeld de winterbanden en velgen op elkaar te laten monteren.

Voorbeelden

Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, etc maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Dit betekent dat je winterbanden of velgen mag uitpakken en bekijken. Er mag echter niets mee worden gedaan dat de 'nieuwstaat' van het product aantast. Intensief gebruik of op elkaar monteren tast de nieuwstaat wel aan en is derhalve niet toegestaan.

Gebruik maken van jouw herroepingsrecht

Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht dan doe je dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht Winterbanden.nl B.V. te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Wij zullen zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) na ontbinding het volledige aankoopbedrag aan je retourneren. (Mits de producten terug zijn bij ons of je kan aantonen ze verzonden te hebben)

Let op. het is helaas niet mogelijk om een complete set te retourneren als de banden op de velgen zijn gemonteerd. Deze manier van leveren valt onder maatwerk. De banden en velgen worden immers speciaal voor u gemonteerd en verliezen hiermee hun nieuwstaat.

Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

Indien je een product koopt en je bent er niet zeker van dat je het product wilt houden dan raden wij je aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien je namelijk WEL gebruik maakt van jouw herroepingsrecht dien je als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Klantenservice

Bij Winterbanden.nl B.V. draait alles om tevreden klanten. Mocht je echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kan je je vraag richten aan onze klantenservice.

Winterbanden.nl B.V.
Simon Stevinstraat 1
3291 CA Strijen

Extra informatie:

RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons [Winterbanden.nl B.V. Simon Stevinstraat 1, 3291 CA Strijen, Tel: 0485-750783, [email protected]] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

[5]. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Indien de klant meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of hij het wil houden) en dat daardoor schade aan het product ontstaat, de klant voor deze waardevermindering aansprakelijk is. Hij mag de producten beoordelen/gebruiken zoals in een winkel ook mogelijk is.