Herroepingsrecht

Als consument heb je recht op herroeping bij levering van diensten respectievelijk verkoop op afstand. Toch merken wij bij Winterbanden dat er nogal wat verwarring is over de rechten die je als consument hebt. Een aantal consumenten staan erop dat zij na intensief gebruik van een band of velg (of zelfs ingebruikname) nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas werkt dat niet zo. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Het hoerroepingsrecht oefen je uit door ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per e-mail of post) op de hoogte te stellen van de herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroeppingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomt herroept, ontvang je van ons alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan inclusief de transportkosten (m.u.v. eventuele extra kosten die gemaakt zijn door jou door bijvoorbeeld te kiezen voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Winterbanden crediteert het bedrag met dezelfde betaalmethode als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Winterbanden mag wachten met terugbetaling totdat de goederen retour zijn ontvangen of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen dien je de goederen in nieuwstaat en indien mogelijk in de originele verpakking retour te sturen. Onder nieuwstaat wordt verstaan dat de band en de velg niet op elkaar gebalanceerd en/of gemonteerd mogen worden. Hierdoor verliest het product zijn nieuwstaat en valt het onder de categorie Demo product.

De goederen dienen in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit hebt genomen de overeenkomst te herroepen én aan ons hebt meegedeeld, retour gestuurd te worden naar het door Winterbanden opgegeven retour adres of te overhandigen aan een gemachtigde van Winterbanden. Je bent dus op tijd als je de goederen retour gestuurd hebt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De retourkosten van de goederen zijn voor jouw eigen rekening. Deze kosten hangen af van de verzender, de grootte van de pakketten en het gewicht hiervan. Transportbedrijven waarmee de goederen retour gestuurd kunnen worden zijn bijvoorbeeld DPD, GLS, DHL en PostNL. Elke aanbieder hanteert andere prijzen voor het versturen van een pakket. Daarnaast biedt Winterbanden de mogelijkheid om de pakketten bij je af te halen door een koerier in te plannen. Indien je hier interesse in hebt zal Winterbanden de prijs voor deze rit voor je opvragen.

De directe kosten voor het weigeren van een pakket aan de deur zijn ook voor jouw eigen rekening, dit bedraagt € 8,50 per pakket.

Je bent als consument alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de kenmerken, de werking en de aard van de goederen vast te stellen. Je mag de producten dus hanteren en inspecteren zoals je dat in de winkel ook zou doen. Dit betekent dat er geen band- velg combinatie gemaakt mag worden. Hierdoor verliezen beide producten hun nieuwstaat.

Onderstaand leggen wij het herroepingsrecht verder voor je uit.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden (er mag dus geen band- velg combinatie gemaakt worden). Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heb je als consument het recht om de zaak te beoordelen en te bekijken zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals je dat in de winkel ook zou mogen. Zolang je als klant echter nog niet besloten hebt het product te houden, mag je het product weliswaar bekijken, echter niet in gebruik nemen door bijvoorbeeld de banden en de velgen op elkaar te laten monteren. Als je een velg gekocht hebt mag je de velg voorzichtig voor de auto neerzetten, om een beeld te krijgen hoe de velg bij de auto staat. De velg mag dus niet op de auto gemonteerd worden.

Voorbeelden

Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Dit betekent dat je een paar velgen / banden of velgen mag uitpakken en bekijken, net als in de winkel. Je mag de banden / velgen echter niet onder je auto plaatsen en uitproberen c.q. niet gebruiken! Mocht je toch de banden / velgen monteren/gebruiken, dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Gebruik maken van jouw herroepingsrecht

Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht dan doe je dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan Winterbanden.nl B.V. te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Nadat je ons hebt laten weten dat je gebruik maakt van uw herroeppingsrecht, heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen. Wij zullen zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) na ontbinding het volledige aankoopbedrag aan je retourneren (mits de producten terug zijn bij ons of je kan aantonen ze verzonden te hebben).

Let op. Heb je gekozen om een compleet gebalanceerd en gemonteerd set thuis te ontvangen en wil je dit retourneren? Dan zal Winterbanden waardevermindering in rekening moeten brengen, omdat deze banden en velgen nu behoren tot de categorie Demo product. De banden en velgen worden immers speciaal voor jou gemonteerd en verliezen hiermee hun nieuwstaat. Als je de compleet set toch wilt retourneren is het belangrijk dat je duidelijk aan Velgenshop doorgeeft dat het gaat om een compleet set, zodat wij jou over de waardevermindering kunnen informeren voordat je een definitieve beslissing hebt gemaakt.

Product en verpakking in oorspronkelijke staat

Indien je een product koopt en je bent er niet zeker van dat je het product wilt houden dan raden wij je aan voorzichtig om te gaan met het product en de verpakking. Indien je namelijk wel gebruik maakt van jouw herroepingsrecht dien je als consument het product en de verpakking, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

De artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd te worden geretourneerd. Tevens vragen wij je vriendelijk de originele factuur, pakbon of aankoopbewijs bij te sluiten. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Wij zullen het volledige aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugstorten. Wel mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Bij een ongefrankeerde of rembours zending naar Velgenshop, kunnen wij kosten in rekening brengen.

Klantenservice

Bij Winterbanden draait alles om tevreden klanten. Mocht je echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kan je je vraag richten aan onze klantenservice per e-mail of via telefoonnummer 0900 - 222 1 222. Heb je reeds een bestelling geplaatst? In dat geval kun je bellen naar het gratis doorkiesnummer. Dit nummer vind je onderaan de orderbevestiging die je per mail hebt ontvangen.

Winterbanden.nl B.V.
Simon Stevinstraat 1
3291 CA Strijen
Nederland