WELKOM Gast

Klantenservice

Ik ben Amber en ik beantwoord graag je vragen.
Stel hieronder kort en bondig je vraag.
STEL JE VRAAG

Meest gezocht

0 RESULTATEN GEVONDEN VOOR: GEEN ZOEKTERM.

Garantie

De wettelijke garantie is van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Alles 14 dagen op zicht

U heeft 14 dagen na de dag van ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen. Is dit niet het geval dan moet u Winterbanden.nl binnen het termijn van 14 dagen schriftelijk op de hoogte stellen, graag per postschrijven (datum poststempel is maatgevend). Na afloop van de 14 dagen zichttermijn komt de koop definitief tot stand. De artikelen worden dan niet meer teruggenomen. Wanneer de producten geretourneerd worden nadat ze in gebruik zijn genomen kan de waardevermindering (eventueel tot 100%) in rekening gebracht worden. U neemt een band en of wiel in gebruik door te beginnen (of laten beginnen) met het monteren van de band op een wiel of vise versa. Wanneer u de band in gebruik heeft genomen voordat de zichttermijn van 14 dagen is verlopen, dan bent u eveneens definitief eigenaar van de in gebruik genomen artikelen en worden de betreffende artikelen niet meer 100% vergoed..

Voor meer informatie over het retourneren van producten kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het gratis doorkiesnummer die u in uw bevestigingsmail heeft ontvangen. 

Retourneren van bestelde artikelen

Heeft u Winterbanden.nl binnen de zichttermijn van 14 dagen na aflevering in schriftelijk in kennis gesteld van de wens de artikelen te willen retourneren, dan neemt Winterbanden.nl contact met u op. Uitsluitend artikelen in nieuwe staat (als geleverd) komen voor volledige vergoeding in aanmerking.

Verder is het retourneren van banden en velgen die op elkaar gebalanceerd en gemonteerd niet mogelijk. Deze manier van levering valt onder maatwerk. De banden en velgen zijn immers speciaal voor u op elkaar geplaatst en verliezen hiermee hun nieuwstaat. Maatwerk is uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Kosten voor retourneren

De banden, wielen en/of overige artikelen zullen, na afspraak met u, door Winterbanden.nl opgehaald en teruggenomen worden. De kosten voor het retourhalen van de goederen zijn voor uw eigen rekening. Hierbij moet u rekening houden met €30,- per pakket. Het is tevens mogelijk om de producten zelf terug te sturen. Een terug betaling wordt vervolgens zo spoedig mogelijk uitgevoerd, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Indien u echter het afhalen verhindert (door bijvoorbeeld een afspraak niet na te komen met betrekking tot tijd en plaats van afhalen) of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor het afhalen, dan zult u in dat geval alle bijkomende kosten aan Winterbanden.nl verschuldigd zijn. Deze kosten zullen aan u in rekening worden gebracht en het door u verschuldigde bedrag zal met de eerder door u gedane betaling worden verrekend.
 

Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten respectievelijk verkoop op afstand. Toch merken wij bij Winterbanden.nl dat er nogal wat verwarring is over de rechten die je als consument hebt. Een aantal consumenten staan erop dat zij na intensief gebruik van een winterbanden of velgen (of zelfs in gebruikname) nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas werkt het niet zo. Hier de uitleg

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van producten

- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
-
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heb je als consument het recht om de zaak te beoordelen en te bekijken zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken. Zolang je als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag je het product weliswaar bekijken, echter NIET in gebruik nemen door bijvoorbeeld de winterbanden en velgen op elkaar te laten monteren.

Voorbeelden

Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, etc maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Dit betekent dat je winterbanden of velgen mag uitpakken en bekijken. Er mag echter niets mee worden gedaan dat de 'nieuwstaat' van het product aantast. Intensief gebruik of op elkaar monteren tast de nieuwstaat wel aan en is derhalve niet toegestaan.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht dan doe je dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht Winterbanden.nl B.V. te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Wij zullen zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen)  aankoopbedrag aan je retourneren. 

Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

Indien je een product koopt en je bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij je aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien je namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dien je als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Klantenservice

Bij Winterbanden.nl B.V. draait alles om tevreden klanten. Mocht je echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kunt uw vraag richten aan onze klantenservice.

Extra informatie:

RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [Winterbanden.nl B.V.] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen in goede orde hebben ontvangen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011


[5]. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Indien de klant meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of hij het wil houden) en dat daardoor schade aan het product ontstaat, de klant voor deze waardevermindering aansprakelijk is. Hij mag de producten beoordelen/gebruiken zoals in een winkel ook mogelijk is.

                                                                                                                                                                                                                    

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Winterbanden.nl B.V.
Simon Stevinstraat 1
3291 CA Strijen
-
Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop
van de volgende goederen herroep/herroepen(*)
-
Besteld op(*)/Ontvangen op(*)
-
Naam/Namen consument(en)
-
Adres consument(en)
-
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
-
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

                                                                                                                                                                                                                              

Zelf terugbrengen van retour goederen

Heeft u Winterbanden.nl binnen de zichttermijn van 14 dagen na aflevering in kennis gesteld van de wens de artikelen te willen retourneren dan is dit uitsluitend mogelijk nadat u in overleg met onze logistieke afdeling een afspraak heeft gemaakt. Uitsluitend artikelen in nieuwe staat (als geleverd) kunnen worden geretourneerd. Een terug betaling wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Verkeerd of beschadigd artikel ontvangen

Wanneer de bestelde artikelen u worden aangeboden en u stelt vast dat de artikelen beschadigd zijn of dat het artikelen die u niet heeft besteld, neem de artikelen dan NIET in ontvangst. Wij verzoeken u ons via de e-mail of telefonisch via het gratis doorkiesnummer die u in de bevestigingsmail van ons heeft ontvangen, onmiddellijk hierover te informeren. Hoe sneller wij geïnformeerd zijn over een dergelijk incident, hoe sneller we dit probleem kunnen oplossen.

Copyright © 1999 - 2019 winterbanden.nl B.V. | Algemene voorwaarden | Privacy policy | Sitemap
Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW.